Su Ürünleri Yatırımları
2015-04-07 23:08:20

1. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) Tesis bilgi formu

b) Firmanın kuruluş belgesi ve yetkililerin imza sirküleri

c) Tesis yerleşim planı

d) Tesis su kullanım planı ve analiz raporları

e) Tesis üretim kapasite raporu

f) Tesis iş akış şeması

g) Teknik sorumlu sözleşmesi

h) Ölçüm cihazları kalibrasyon belgesi

I) Sağlık raporları

i) Deşarj veya atık su bağlantı  izin belgesi

j) Bakanlıkça işlenecek diğer belgeleri dilekçe ile birlikte müracaat

2. Hizmetin Tamamlanma Süresi

Su Ürünleri İşleme Ve Değerlendirme Tesislerine Çalışma İzni Verilmesine İlişkin Genelge şartlarına uygun olduğu takdirde 2 iş günü sürmektedir.