Elazığ İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi
2017-01-19 13:36:44

Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe istinaden çıkarılan Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Usul ve Esaslar ile Yatırım Destek Ofislerine İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi hazırlama görevi verilmiştir. Stratejinin amacı; ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda, ildeki tüm ilgili kurum ve kuruluşları aynı vizyon etrafında bir araya getirerek kurumlar arası etkileşim ve işbirliğini geliştirmek, kısa ve orta vadeli ortak öncelik ve faaliyetleri belirlemek, ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda yaşanılan sorunlara çözümler üretebilmek ve böylece ilin yatırım destek ve tanıtımı konusunda yürütülecek faaliyet ve çalışmalara etkinlik kazandırmaktır. Kısaca strateji sayesinde, ilin yatırım destek ve tanıtımına ilişkin gündemini, toplu, önceliklendirilmiş ve somut eylemlere dökülmüş olarak sunmak amaçlanmaktadır.

 

Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisinin, yalnızca Yatırım Destek Ofislerinin değil, yatırım destek ve tanıtım konusunda ildeki ilgili tüm kurum ve kuruluşların ortak gündemi, yol haritası ve odak noktası olması, İlin yatırım destek ve tanıtımı konusunda ildeki tüm ilgili kurum ve kuruluşların hem yıl içerisindeki eylem ve işlemlerini gerçekleştirirken hem de kısa ve orta vadeli planlamalar yaparken göz önünde bulundurması gereken bir belge olması ve Ajans yönetim kurullarından onaylanarak yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

 

Bu hedefler doğrultusunda hazırlanan "Elazığ Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi" taslağını aşağıdaki linktten indirip, inceleyebilirisiniz.