TKDK 14. BAŞVURU ÇAĞRI İLANIN BAŞVURU SÜRESİ UZATLIDI
2015-05-29 15:50:08

14.Başvuru Çağrı İlanında 05.06.2015 olarak belirtilen başvuru son teslim tarihi, 10.06.2015 - Çarşamba saat 23:00'e kadar uzatıldı. Ayrıca Kurum ikinci bir süre uzatmanın yapılmayacağını kamuoyınuna duyurdu. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 17.04.2015 tarihinde On Dördüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmıştı.