Kanatlı Hayvancılık Sektörü

 

Elazığ ilinde, yumurta ve etlik piliç yetiştiriciliği rahatlıkla yapılabilecek bir hayvancılık dalıdır. İklim son derece müsaittir. Ancak verimli bir üretim için piliçlerin yetiştirilmesi konusunda geniş bilgi ve deneyim sahibi olmak gereklidir. Yumurta ve beyaz et üretiminde Elazığ ilimiz modern tesisleri, uluslararası standartlara uygun üretim metotları ve uluslararası pazarlara yakınlığı gibi unsurlar bakımından avantajlı ve rekabet edebilir durumdadır.

Elazığ’da 2000’li yıllarda Dünya Bankasından alınan kredi destekleriyle beyaz et üretimi için çok sayıda kümes açılmıştır. Elazığ ili kanatlı sektöründe tecrübe sahibidir. Köy-Tür firması sektörel anlamda il için büyük önem arz etmekteydi. Sözleşmeli kafesçilik modeliyle birçok çiftçi Köy-Tür firması için üretim yapmaktaydı.

TKDK desteği ile beraber 25 bin kapasiteli bir etlik piliç üretim çiftliği yatırımı için, yatırımcının kendi bütçesinden harcayacağı tutar, yaklaşık 300.000 TL’dir. Bu diğer yatırımlarla kıyaslandığında yüksek bir rakam değildir. Yatırımın geri dönüş süresinin yaklaşık 4 yıl olması yatırımı cazip kılmaktadır. Üretimdeki kayıplara bağlı olarak bir çiftlik, dönemsel net 14 bin TL ile 20 bin TL arasında kazanabilmektedir. TKDK destekleri sayesinde etlik piliç üreticiliği yatırımcılar için oldukça caziptir.

TKDK destekleri ile birlikte BANVİT firmasının Elazığ’a yatırım yapması bölgedeki etlik piliç üretimini tetiklemiştir. 2015 yılı itibari ile Elazığ’da 112 adet broiler çiftliği TKDK’dan destek almaya hak kazanmış ve birçoğu yatırımlarını tamamlamıştır. Bu çiftliklerin toplam yatırım tutarı yaklaşık 130 milyon TL’dir. Bunun 80 milyon TL’si TKDK hibeleridir. Çiftliklerin kapasiteleri ise ortalama 25 bindir.

Banvit, Elazığ’da faaliyete geçirdiği üretim entegrasyonu için Elazığ, Malatya ve Diyarbakır illerinde kümes yatırımı gerçekleştirecek girişimciler ile işbirliği yapmakta ve dolayısıyla Banvit’in bu yatırımı Elazığ ve çevresindeki etlik piliç yetiştiriciliğini olumlu etkilemektedir.

Banvit hâlihazırda günlük 60 bin civarında kesim yapmakta. Kesimhane, yem fabrikası, çiftlikler dâhil olmak üzere firmada yaklaşık 850 kişi çalışmaktadır. Firma ikinci vardiyaya başlayınca çalışan sayısı yaklaşık 2 katına çıkacağı öngörülmektedir. Banvit 2016’da 180 bin kesim hedeflemektedir. Banvit Elazığ’daki üretimini Doğu Anadolu, İç Anadolu Bölgesine pazarlamakta ve Irak ve Tacikistan’a ihraç etmektedir. İstediği kümes kapasitelerini bulduktan sonra, kesimhane 2016 itibariyle 180 bin kapasiteye ulaştığı zaman, Banvit firmasının çalışan sayısı da yaklaşık 3 bin kişi olacaktır. Yan kolları ile birlikte Elazığ ve çevresinde 12 bin kişi sektörden faydalanmış olacağı öngörülmektedir.