HAKKIMIZDA

 

Fırat Kalkınma Ajansı'na bağlı Elazığ Yatırım Destek Ofisi(YDO)'nin resmi web sitesidir.

Elazığ YDO, Elazığ’daki iş ortamı ve yatırım fırsatlarını yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtan, yatırımcılara gerekli teknik desteği sağlayarak, onların talebi doğrultusunda yatırımları takip ve koordine eden, yeni yatırımlar için gerekli idari işlemleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştiren FıratKalkınma Ajansı bünyesinde kurulmuş olan birimdir. 

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA); Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan TRB1 Bölgesinde 14 Temmuz 2009 tarihinde kurulmuştur. Kalkınma Ajansları faaliyetlerini yürüttükleri bölgelerde, üç temel işlev üslenmektedirler.  Bu işlevlerden ilki planlama faaliyetleridir. Bu kapsamda, Kalkınma Ajansları bölgenin ihtiyaç ve önceliklerini belirlemek, bölgenin vizyonunu ortaya çıkarmak ve bölgede alınması gereken tedbirleri planlamak amacıyla Bölgesel Planlar yapaktadırlar. Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2014-2023 TRB1 Bölge Planı taslağını tamamlamış bulunmaktadır. 2014-2023 Bölge Planı taslağında, Bölgenin vizyonu “Eğitimli ve girişimci insan gücüyle üreten, yaşam kalitesi yüksek TRB1” şeklinde belirlenmiştir. Bölgede yürütülen planlamama faaliyetleri, sektörel araştırmalar neticesinde ajansın hibe programları şekillenmektedir. Ajansların bölgelerinde üstlenmiş oldukları ikici işlev olan hibe programları kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansı kuruluşundan itibaren TRB1 Bölgesine (Bingöl-Elazığ-Malatya-Tunceli) 64,3 milyon lira mali destek sağlamıştır.   2010-2015 yıları arasında Fırat Kalkınma Ajansı Elazığ’da 76 proje desteklemiş ve toplam 20 Milyon Türk Lirası destek sağlanmıştır.  Destek verilen KOBİ projeleri sonucunda Elazığ'da toplam 480 kişinin istihdamı sağlanmıştır.

 

2010 yılında TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) faaliyetlerine fiilen başlayan Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), ajans merkezinin bulunduğu Malatya ilinin yanında, Bingöl, Elazığ ve Tunceli illerinde Yatırım Destek Ofisleri (YDO) mevcuttur.  Elazığ’da Cumhuriyet Mahallesi, Hulusi Sayın Caddesi, Elazığ Ticaret Sanayi Odası’nın yanında faaliyette olan Elazığ Yatırım Destek Ofisi (EYDO); ilin sosyal ve ekonomik gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmakta, ilin ulusal ve uluslararası tanıtımı, ilin yatırım olanakların iyileştirilmesi;  ilin kalkınmasına yönelik kurum ve kuruluşların koordinasyon faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca Elazığ Yatırım Destek Ofisi tarafından Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararı gereğince ilimizdeki firmaların yatırım tamamlama ekspertizi ve izleme görevlerini yapmaktadır. Elazığ Yatırım Destek Ofisi’nin (EYDO) en önemli işlevi Elazığ’a yatırım yapmak isteyen girişimlere sunduğu yatırım destek hizmetleridir. 

Elazığ Yatırım Destek Ofisi’nde 1 Koordinatör ve 4 Uzman olmak üzere toplam 5 personel hizmet vermektedir. Elazığ Yatırım Destek Ofisi; kurulduğu günden bu yana yatırımcı ve girişimcilere yaklaşık 1897 adet ücretsiz bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sağlamış, Elazığ ile ilgili 35 civarında iş ve tanıtım organizasyonuna katılmış, Elazığ ile ilgili 18 konuda araştırma raporu hazırlamış, Yatırım Teşvik Belgesi izleme ve kapama işlemleri kapsamında 102 firma ile ilgili işlemler yürütmüştür.